Khách hàng mua hàng tại Công ty TNHH Công Nghệ Thiết bị HD Việt Nam có thể lựa chọn 1 trong số các hình thức sau đây:

Mua hàng trực tiếp
Khách hàng trực tiếp tới địa chỉ giao dịch của Công ty TNHH Công Nghệ Thiết bị HD Việt Nam để mua hàng.

Mua hàng qua điện thoại
Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp tới Công ty TNHH Công Nghệ Thiết bị HD Việt Nam thông qua hệ thống Hotline gặp kinh doanh để được tư vấn và đặt hàng.